Dane teleadresowe

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie

Lokalizacja

woj. łódzkie

pow. bełchatowski

Zelów

Adres

Piotrkowska 12

97-425 Zelów

NIP

769-11-07-358

REGON

004710000

Telefon

44 634-10-28, 44 634-24-21

INFORMACJE SYSTEMOWE O WYBRANEJ JEDNOSTCE

NIP: 769-11-07-358
REGON: 004710000
Numer rachunku bankowego: RACHUNEK GŁÓWNY

PKO BP S.A. o/Zelów
70 1020 3958 0000 9602 0231 1132


RACHUNEK NA ZWROTY DOTYCZĄCE DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

PKO BP S.A. o/Zelów
66 1020 3958 0000 9502 0231 1835

INFORMACJE OGÓLNE O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIU W JEDNOSTCE

Stan na dzień: 2013-12-31
Zatrudnienie ogółem (osoby): 38
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 0
Liczba stanowisk kierowniczych: 3
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych 3 188,20 zł
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: 4 475,33 zł
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: 1 829,35 zł
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: 2 507,66 zł

POZOSTAŁE INFORMACJE O JEDNOSTCE

StatusPrawny lub forma prawna: jednostka budżetowa
Nazwa organu tworzącego: Gmina Zelów
Akt tworzący: Uchwała Nr XI/53/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Zelowie z dnia 25 kwietnia 1990 roku w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie.
Liczba zatrudnionych: 34
Przedmiot działania i kompetencje: Ośrodek realizuje zadania własne Gminy z zakresu pomocy społecznej:
prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych,
przyznawanie pomocy rzeczowej,
przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne
usamodzielnienie,
przyznawanie i wypłacanie zasiłków pożyczkowych na ekonomiczne usamodzielnienie,
inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy i obowiązujących przepisów
.
Informacje o użytkownikach: osoby i rodziny zamieszkałe na terenie Gminy Zelów znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
Struktura własnościowa: własność samorządowa

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O WYBRANYM BUDYNKU JEDNOSTKI

Funkcja budynku: Siedziba władz
Powierzchnia użytkowa: 281,51 m2
Powierzchnia biurowa: 121,12 m2
Liczba pomieszczen biurowych: 9
Liczba sal konferencyjnych: 1
Powierzchnia sal konferencyjnych: 58,73 m2
Liczba miejsc w salach konferencyjnych:

INFORMACJE O DNIACH I GODZINACH PRACY JEDNOSTKI:

poniedziałek-piatek 7.30-15.30

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2003-12-19
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2016 17:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 22885
16 lutego 2018 18:05 (Grzegorz Klimczak) - Dodanie danych kontaktowych.
03 stycznia 2017 11:08 (Grzegorz Klimczak) - Aktualizacja danych.
03 stycznia 2017 11:01 (Grzegorz Klimczak) - Aktualizacja danych.