Więcej o nas

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (teks jednolity Dz.U.Nr 64, poz.414 z 1998 roku z późniejszymi zmianami).
Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.Pomoc społeczna dąży do umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych syttuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2016 17:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 171
06 lutego 2016 18:01 Administrator - Zmiana treści zakładki.
06 lutego 2016 17:59 Administrator - Dodanie nowej zakładki.