Nasi użytkownicy

Ośrodek obejmuje pomocą społeczną mieszkańców z terenu gminy Zelów posiadających obywatelstwo polskie. Udzielać także może pomocy cudzoziemcom posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2016 17:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 161
06 lutego 2016 18:02 Administrator - Zmiana treści zakładki.
06 lutego 2016 17:59 Administrator - Dodanie nowej zakładki.