Opłaty- ceny usług

Zasady pobierania odołatności za posiłki.
1. Przy dochodzie nie przekraczającym 101% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, przypadającego na członka rodziny - osoba korzystajaca z punktu żywienia może być zwolniona z odpłatności na podstawie przeprowadzonego wywiadu i wydanej decyzji administracyjnej.
2. Przy dochodzie od 101% do 130% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej odpłatność będzie równała się rzeczywistym kosztom produktów niezbędnych do przygotowania posiłku.
3. Przy dochodzie od 131% do 180% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przypadającego na członka rodziny, osoby korzystające ponoszą odpłatność zwiększoną o 1/3 kosztu produktów niezbędnych do przygotowania posiłków.
4. Przy dochodzie przekraczającym 180% kryterium dochodowego upoważniającego do korzystania z pomocy społecznej przypadającego na członka rodziny, osoby korzystajace ponoszą odpłatność zwiększoną o 2/3 kosztów niezbędnych do przygotowania posiłków.
5. Uczniowie szkoły podstawowej przy dochodzie nie przekraczającym 200% kryterium dochodowego ustalonego na podstawie ustawy o pomocy społecznej, zwolnione są z odpłatności na podstawie wywiadu środowiskowego i wydanej decyzji administracyjnej.
6. Uczniowie szkoły podstawowej przy dochodzie przekraczającym 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przypadającego na członka rodziny pokrywają koszty związane z wysokością odpowiadającą kosztowi zużytych produktłów (wsad do kotła).
7. Przyznanie pomocy uczniom z rodzin, w których dochód przekracza 200% kryterium dochodowego odbywa sie na zasadach zwrotu wydatków poniesionych przez rodzinę w następujacy sposób:
- przy dochodzie 201%-230% - 50% odpłatności,
- przy dochodzie 231%-250% - 60% odpłatności.

Zasady odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych.
1. Przy dochodzie do 100% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej osoba korzystająca nie ponosi odpłatności

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2016 18:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 159
06 lutego 2016 18:04 Administrator - Zmiana treści zakładki.
06 lutego 2016 18:00 Administrator - Dodanie nowej zakładki.