Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie

Janina Mariola Kędziak - Kierownik

Oświadczenia majątkowe:

Informacje

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
Kierownik nadzoruje całość prowadzonych przez Ośrodek zadań, odpowiada za prawidłową ich realizację i reprezentuje go na zewnątrz, a w szczególności:
- zapewnia właściwą organizację pracy i funkcjonowanie Ośrodka,
- wykonuje funkcję przełożonego służbowego w stosunku do pracowników Ośrodka,
- gospodaruje funduszem i majatkiem Ośrodka zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- zapewnia prawidłową realizację zadań Ośrodka,
- wydaje decyzje z upoważnienia Rady Miejskiej w Zelowie,
- zatrudnia i zwalnia pracowników, w tym zastepcę kierownika i głównego księgowego,
- współdziała z głównym księgowym w zakresie wynagradzania i zatrudniania,
- sprawuje nadzór nad całym budynkiem i mieniem Ośrodka,
- nadzoruje sprawy w zakresie zasiłków stałych i zasiłków okresowych,
- nadzoruje sprawy związane z udzielaniem zasiłków i pożyczek na gospodarcze usamodzielnienie,
- przedkłada conajmniej raz w roku Radzie Miejskiej w Zelowie sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby z zakresu pomocy społecznej.


INFORMACJE O DNIACH I GODZINACH PRZYJMOWANIA W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW:
Kierownik Ośrodka przyjmuje ineresantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godzinach od 9.00 do 13.00

PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE:

Kierownik nadzoruje całość prowadzonych przez Ośrodek zadań, Odpowiada za prawidłową ich realizację i reprezentuje go na zewnątrz, a w szczególności:
- zapewnia właściwą organizację pracy i funkcjonowanie Ośrodka,
- wykonuje funkcję przełożonego służbowego w stosunku do pracowników Ośrodka,
- gospodaruje funduszem i majątkiem Ośrodka zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- zapewnia prawidłową realizację zadań Ośrodka,
- wydaje decyzje z upoważnienia Rady Miejskiej w Zelowie,
- zatrudnia i zwalnia pracowników, w tym zastępcę kierownika i głównego księgowego,
- współdziała z głównym księgowym w zakresie wynagradzania i zatrudniania,
- sprawuje nadzór nad całym budynkiem i mieniem Ośrodka,
- nadzoruje sprawy w zakresie zasiłków stałych i zasiłków okresowych,
- nadzoruje sprawy związane z udzielaniem zasiłków i pożyczek na gospodarcze usamodzielnienie,
- przedkłada conajmniej raz w roku Radzie Miejskiej w Zelowie sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby z zakresu pomocy społecznej.

INFORMACJE DODATKOWE:

Obecnie funkcję Kierownika M-GOPS w Zelowie sprawuje Pani Janina Kędziak.

Dokumenty

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2005-03-21
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2016 16:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 369
06 lutego 2016 16:58 Administrator - Dodanie stanowiska: Kierownik.
06 lutego 2016 16:56 Administrator - Dodanie nowej informacji.
06 lutego 2016 16:55 Administrator - Dodanie nowej informacji.