Sekcja Świadczeń Rodzinnych

Nazwa skrócona: Świadczenia Rodzinne
Symbol: Św. Rodzinne
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Piotrkowska
Zelów 97-425
Komórka nadrzędna merytorycznie: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie
Dni i godziny pracy: Poniedziałek-Piątek w godz.7.30-15.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Interesanci przyjmowani są w godzinach pracy Urzędu.

Stanowiska

Aspirant pracy socjalnej

Informacje

Aspirant pracy socjalnej - Balbina Helena Bednarek

Do zadań aspirantów pracy socjalnej w terenie należy:
- rozeznanie i diagnoza potrzeb rejonu przy wykorzystaniu informacji organizacji społecznych, charytatywnych i innych,
- sporzadzanie indywidualnych planów zaspokajania stwierdzonych potrzeb,
- kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej do przyznania swiadczeń pomocy społecznej,
- współdziałanie z placówkami służby zdrowia, a w szczególności z lekarzami i pielegniarkami środowiskowymi w sprawach dotyczacych opieki środowiskowej i rehabilitacji.

Dni i godziny pracy

Poniedziałek-Piątek w godz.7.30-15.30

Dni i godziny załatwiania spraw w jednostce

Interesanci przyjmowani są w godzinach pracy Urzędu.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2005-03-30
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2016 16:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 252
06 lutego 2016 17:49 Administrator - Aktualizacja danych jednostki.
06 lutego 2016 17:49 Administrator - Aktualizacja danych jednostki.
06 lutego 2016 16:45 Administrator - Dodanie stanowiska: Aspirant pracy socjalnej.