Księgowość Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie

Nazwa skrócona: Księgowość
Symbol: księgowość
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Piotrkowska
Zelów 97-425
Komórka nadrzędna merytorycznie: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie
Dni i godziny pracy: Księgowość pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

Stanowiska

Główny księgowy

Informacje

Główny księgowy - Janina Teresa Ruszkowska

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
Do zadań i obowiązków głównego księgowego należy:
1. Prawidłowa, rytmiczna i zgodna z obowiązującymi przepisami realizacja budżetu.
2. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegającymi zwłaszcza na:
- bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowosci na kontach syntetycznych oraz odpowiednich analityk do kont odrębnie do zadań własnych i zleconych,
- sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej.
3. Prowadzenie gospodarki finansowej polegającej na:
- wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu,
- gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki.
4. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu gminy i budżetu Wojewody Łódzkiego.
5. Dokonywanie kontroli wewnętrznej.
6. Opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiza.
7. Sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych w Ośrodku i rozliczanie ich.
8. Prowadzenie kart wynagrodzeń.
9. Prowadzenie księgi inwentarzowej.

PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE:

Księgowość MGOPS w Zelowie obejmuje stanowiska Głównego Księgowego oraz Kasjera.
Do zadań i obowiązków Głównego księgowego należy m.in.:
- prawidłowa i zgodna z obowiązującymi przepisami realizacja budżetu,
- prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
- prowadzenie gospodarki finansowej jednostki,
- analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu gminy i budżetu państwa,
- dokonywanie kontroli wewnętrznej,
- opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiza,
- sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych w Ośrodku i rozliczanie ich,
- prowadzenie kart wynagrodzeń,
- prowadzenie karty inwentarzowej

INFORMACJE DODATKOWE:

Obecnie funkcję Głównego Księgowego sprawuje Pani Janina Ruszkowska

Dni i godziny pracy

Księgowość pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2016 16:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 215
06 lutego 2016 17:49 Administrator - Aktualizacja danych jednostki.
06 lutego 2016 17:48 Administrator - Aktualizacja danych jednostki.
06 lutego 2016 17:48 Administrator - Aktualizacja danych jednostki.