Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie

Nazwa skrócona: Kierownik M-GOPS
Symbol: kierownik
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Piotrkowska
Zelów 97-425
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie:
Dni i godziny pracy: Kierownik Ośrodka pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Kierownik Ośrodka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godzinach od 9.00 do 13.00

PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE:

Kierownik nadzoruje całość prowadzonych przez Ośrodek zadań, Odpowiada za prawidłową ich realizację i reprezentuje go na zewnątrz, a w szczególności:
- zapewnia właściwą organizację pracy i funkcjonowanie Ośrodka,
- wykonuje funkcję przełożonego służbowego w stosunku do pracowników Ośrodka,
- gospodaruje funduszem i majątkiem Ośrodka zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- zapewnia prawidłową realizację zadań Ośrodka,
- wydaje decyzje z upoważnienia Rady Miejskiej w Zelowie,
- zatrudnia i zwalnia pracowników, w tym zastępcę kierownika i głównego księgowego,
- współdziała z głównym księgowym w zakresie wynagradzania i zatrudniania,
- sprawuje nadzór nad całym budynkiem i mieniem Ośrodka,
- nadzoruje sprawy w zakresie zasiłków stałych i zasiłków okresowych,
- nadzoruje sprawy związane z udzielaniem zasiłków i pożyczek na gospodarcze usamodzielnienie,
- przedkłada conajmniej raz w roku Radzie Miejskiej w Zelowie sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby z zakresu pomocy społecznej.

INFORMACJE DODATKOWE:

Obecnie funkcję Kierownika M-GOPS w Zelowie sprawuje Pani Janina Kędziak.

Dni i godziny pracy

Kierownik Ośrodka pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Dni i godziny załatwiania spraw w jednostce

Kierownik Ośrodka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godzinach od 9.00 do 13.00

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2005-03-21
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2016 16:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 160
06 lutego 2016 17:51 Administrator - Aktualizacja danych jednostki.
06 lutego 2016 17:50 Administrator - Aktualizacja danych jednostki.
06 lutego 2016 16:48 Administrator - Aktualizacja danych jednostki.