Zastępca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie

Nazwa skrócona: z-ca kierownika MGOPS
Symbol: zastępca
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Piotrkowska
Zelów 97-425
Komórka nadrzędna merytorycznie: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie
Dni i godziny pracy:
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

Stanowiska

zastępca kierownika

Informacje

zastępca kierownika - Joanna Zachwyc

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
1.Zastępca kierownika nadzoruje sprawy w zakresie:
- zasiłków dla kombatantów,
- usług opiekuńczych,
- zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
- dozywiania dzieci w szkołach i punkcie żywienia,
- zasiłków celowych.
2. Do obowiazków zastepcy kierownika należy:
- sprawozdawczośc z zakresu rozeznania i realizacji potrzeb pomocy społecznej,
- prowadzenie spraw pracowniczych,
- rozeznanie i diagnoza potrzeb rejonów wiejskich przy wykorzystaniu informacji organizacji społecznych, charytatywnych i innych - w zakresie ustalonym z kierownikiem,
- wykonywanie innych zadań powierzonych przez kierownika.

INFORMACJE O DNIACH I GODZINACH PRZYJMOWANIA W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW:
Zastępca kierownika przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 do 14.00

PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE:

Zastępca Kierownika nadzoruje sprawy w zakresie:
1) usług opiekuńczych,
2) dożywiania dzieci w szkołach i punkcie żywienia,
3) zasilków celowych.
Do obowiązków Zastępcy Kierownika należy:
1) sprawozdawczość z zakresu rozeznania i realizacji potrzeb pomocy społecznej,
2) prowadzenie spraw pracowniczych,
3) rozeznanie i diagnoza potrzeb rejonów wiejskich przy wykorzystaniu informacjiorganizacji społecznych, charytatywnych i innych - w zakresie ustalonym z Kierownikiem Ośrodka,
4) wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia Burmistrza Zelowa,
5) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Kierownika Ośrodka.

INFORMACJE DODATKOWE:

Obecnie funkcję Zastępcy Kierownika sprawuje Pani Joanna Zachwyc.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2005-03-21
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2016 16:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 198
06 lutego 2016 17:37 Administrator - Dodanie stanowiska: zastępca kierownika.
06 lutego 2016 16:54 Administrator - Aktualizacja danych jednostki.
06 lutego 2016 16:54 Administrator - Aktualizacja danych jednostki.