Pracownicy socjalni terenowi

Symbol: pracownicy socjalni
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Piotrkowska
Zelów 97-425
Komórka nadrzędna merytorycznie: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie
Dni i godziny pracy:
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

Stanowiska

pracownik socjalny

Informacje

pracownik socjalny - Danuta Przybylska

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
Do zadan pracowników socjalnych w terenie należy:
- rozeznanie i diagnoza potrzeb rejonu przy wykorzystaniu informacji organizacji społecznych, charytatywnych i innych,
- sporzadzanie indywidualnych planów zaspokojenia stwierdzinych potrzeb,
- kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej do przyznania świadczen pomocy społecznej,
- współdziałanie z placówkami służby zdrowia, a w szczególności z lekarzami i pielęgniarkami środowiskowymi w sprawach dotyczących opieki środowiskowej i rehabilitacji.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2014-06-15
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2016 17:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 242
06 lutego 2016 17:31 Administrator - Dodanie stanowiska: pracownik socjalny.
06 lutego 2016 17:22 Administrator - Utworzenie jednostki.