Zamówienia publiczne jednostki

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2014- Wynik przetargu

Informacje o oferentach Liczba złożonych ofert: 4 Liczba ofert odrzuconych: 2 Liczba ofert nierozpatrzonych z powodu wykluczenia: 0 Cena najniższej oferty (w zaokrągleniu do pełnych groszy): 87 280,00 Cena najwyższej oferty (w zaokrągleniu do pełnych groszy): 138 592,00 Informacje o wybranej ofercie Oferta częściowa NIE Numer...

2014- Świadczenie usług szkoleniowych wraz z usługami towarzyszącymi dla 36 Uczestników Projektu „Szansa na pracę – aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Znak sprawy: OPS.3811-1/2014 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 2 000,00 zł dwa tysiące złotych Termin składania ofert: 2014-05-08 Przedmiot zamówienia: usługi szkoleniowe CPV Przedmiotu Zamówienia: 80.50.00.00-9 Które...

2013 - Świadczenie usług szkoleniowych wraz z usługami towarzyszącymi dla 41 uczestników Projektu "Szansa na pracę" - aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Znak sprawy: OPS.3811-1/2013 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 2 000,00 zł dwa tysiące złotych Termin składania ofert: 2013-04-26 Przedmiot zamówienia: usługi szkoleniowe CPV Przedmiotu Zamówienia: 80.50.00.00-9 Które...

2013 - Wynik przetargu

Informacje o oferentach Liczba złożonych ofert: 2 Liczba ofert odrzuconych: 0 Liczba ofert nierozpatrzonych z powodu wykluczenia: 0 Cena najniższej oferty (w zaokrągleniu do pełnych groszy): 141 697,30 Cena najwyższej oferty (w zaokrągleniu do pełnych groszy): 169 500,00 Ceny najniższych i najwyższych ofert (opisowo): Miejsko...

2012- Wynik przetargu

Informacje o oferentach Liczba złożonych ofert: 3 Liczba ofert odrzuconych: 0 Liczba ofert nierozpatrzonych z powodu wykluczenia: 0 Cena najniższej oferty (w zaokrągleniu do pełnych groszy): 196 000,00 Cena najwyższej oferty (w zaokrągleniu do pełnych groszy): 214 600,00 Ceny najniższych i najwyższych ofert (opisowo): Zakład...

2012 - Organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych w ramach projektu SZANSA NA PRACĘ - AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Znak sprawy: OPS.3811 - 1/12 Tryb zamówienia: Negocjacje z ogłoszeniem Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 5 000,00 zł pięć tysięcy złotych Termin składania ofert: 2012-03-21 Przedmiot zamówienia: usługi szkoleniowe CPV Przedmiotu Zamówienia: 80.50.00.00-5 Które...